Početna

Palete su drvene podloge koje se prave namenski. Paleta služi da bi se na nju slagao razni material. Cilj korišćenja paleta je racionalizacija prostora i lakši I brži transport robe. Materijal koji se slaže na palete moze biti: građevinski materijal, vreće, bale, kartoni…. U zadnje vreme ima sve više slučajeva u kojima se palete koriste i kao namestaj.

VRSTE PALETA

 

Euro palete:

Vodeće Evropske zemlje najviše koriste drvene rave palete čije su dimenzije 120 x 100 cm ili 120 x 80 cm. Najveća dozvoljena masa palete sa teretom na sebi može da iznosi 1000 kg. Njihova visina obično iznosi 100 cm.

Treba napomenuti da ISO (Međunarodna Organizacija za standardizaciju) procenjuje da su dimenzije čak 80% paleta 120 x 80 cm.

Dok se palete sa dimenzijama 120 x 100cm, najviše koriste u Evropskom saobraćaju (drumskom).

 

Boks paleta:

Ova ravna paleta je najčešće pravljena od metala ili drveta koja poseduje metalne šipke na ćoškovima između kojih se nalazi mreža ili žica.

One mogu biti pravljene bez vrata I sa vratima.

Dimenzije ovih paleta su iste kao kod ravnih paleta, dok im je visina od 80 – 100 cm.

 

Palete u avio saobraćaju:

Ovo su namenske palate koje imaju metalnu osnovu, I koje su prekrivene žicom Ili mrežom.

Dimenzije paleta u avio prometu propisuje IATA.

Najviše se koriste dimenzije: 318×153 cm, 318x224cm i 606×244 cm. Dok je visina 102-203 cm. Prve dimenzije za prevoz u avionima su bile: Airbus A-300 I Boeing B-747.

Najpoznatije od svih paleta su Euro palete, koje se koriste u više životnih grana. Opremanje životnog, ugostiteljskog, pa i poslovnog prostora postalo je sve češće.